Tất cả bài viết

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟑 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟𝐬

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟑 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟𝐬

Thứ 1 phút đọc
Kun sẽ chống lại Stingray trong bảng đấu trên của bảng B lúc 10 giờ tối hôm nay! Hai chiến thắng trong bảng sẽ giữ...
𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟑 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟𝐬

𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟑 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟𝐬

Thứ 1 phút đọc
Kun will up against Stingray in Group B's upper brackets at 10pm today! Two wins in the group will secure him a spot in FIFAe...
blog