Đối Tác

Đối Tác Việt Nam

BOOYAH! Live

BOOYAH! Live là nền tảng live stream game chính thức của Garena với mục tiêu cung cấp phương tiện truyền phát trực tiếp cho người dùng, bên cạnh khả năng đăng tải các clip ngắn hay highlights của người tham gia.